Πλαίσιο Αξιοποίησής Εμπειρίας από Υφιστάμενα Έργα ΑΧΕ στο Δημόσιο Τομέα

Image
Τι είναι;
  • Είναι ένα έμπειρο σύστημα (expert system), που εξειδικεύει τις Στρατηγικές «Αποφάσεις» των Δημοσιών Φορέων για τα κτίρια τους έως το 2030 και υποστηρίζει τον σχεδιασμό νέων έργων ΑΧΕ που θα υλοποιηθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-27.
  • Αποτελεί μια ζωντανή επίδειξη επιτευγμάτων του Διασυνοριακού Προγράμματος «Interreg V-A Ελλάδας - Κύπρου 2014-21» στον ενεργειακό τομέα, απευθυνόμενη σε κάθε χρήστη κτιρίου, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο εκπαίδευσης για όλους τους φορείς δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και για κάθε ενεργό πολίτη της διασυνοριακής περιοχής.
Image