Πλαίσιο Υποστήριξης Αποφάσεων των Δημοσιών Φορέων για την ΑΧΕ

Image
Τι είναι;
Πλαίσιο «υποστήριξης αποφάσεων των δημοσιών φορέων» για την εξαγωγή συμπερασμάτων που ενισχύει την διασυνοριακή συνεργασία για τα θέματα της ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΧΕ σε κτιριακές υποδομές τους με βάση τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για το 2030.

Image