13. Συνεργασία με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Ανάλυση
Η ΑΧΕ στα κτίρια παρουσιάζει μεγάλο και διαρκές επιστημονικό ενδιαφέρον, ώστε πολλά ερευνητικά ιδρύματα να ασχολούνται και να αναπτύσσεται συνεχώς νέα γνώση αξιολογώντας τις επιπτώσεις από τη χρήση εφαρμογών ΑΧΕ στα κτίρια, βελτιώνοντας τεχνικές αδυναμίες αυτών των εφαρμογών και προσφέροντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις.

“Η συνεργασία ενός Δημοσίου Φορέα με ένα τέτοιο ίδρυμα είτε γιατί δραστηριοποιούνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή είτε γιατί έχουν επιλέξει μια γενικότερη στρατηγική σχέση, βοηθάει τον φορέα να έχει άμεση πρόσβαση στην πιο επίκαιρη επιστημονική γνώση πάνω στα θέματα ΑΧΕ στα κτίρια.”

Έτσι μπορεί να επιλέγει κάθε φορά τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές εφαρμογές και να τις εφαρμόζει στο κτιριακό του απόθεμα.
Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Κατόπιν συλλογής στοιχείων από εμπλεκόμενους Δήμους και Περιφέρειες στην ελληνική πλευρά προκύπτουν οι παρακάτω Ερευνητικοί Φορείς:
 • Παράρτημα του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στη Ρόδο. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) προσφέρει βασική κι εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και υψηλού επιπέδου τεχνικές υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών.
 • Παράρτημα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στη Ρόδο.
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Στο Ηράκλειο Κρήτης βρίσκεται η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων. Το Ίδρυμα επικεντρώνεται σε νέες διατμηματικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως: Χημική Μηχανική, Ενέργεια, Περιβάλλον κ.α.
 • Πολυτεχνείο Κρήτης. Λειτουργούν πέντε μονοτμηματικές ακαδημαϊκές σχολές μηχανικών με πρωτοποριακές ειδικότητες.
 • Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δραστηριοποιείται στο τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς. Περιλαμβάνονται τα τμήματα Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας. Επίσης, το τμήμα περιβάλλοντος περιλαμβάνει Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και Ερευνητικά Εργαστήρια στον τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε οι ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιείται στην έρευνα στον ενεργειακό τομέα στην Κύπρο είναι οι εξής:
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://www.ucy.ac.cy/). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εμπλέκεται σε αρκετά ερευνητικά έργα με θέμα τις ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας από το 2006.
Image
 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://www.cut.ac.cy/). Οι τομείς έρευνας αφορούν κυρίως τα θερμικά ηλιακά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, βιοκαυσίμων, βιομάζας κ.α.
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (http://www.cera.org.cy ). Η ΡΑΕΚ συμμετέχει σε συγχρηματοδοτικά ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν ενθάρρυνση της ΑΧΕ και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και στην προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ.
 • Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (http://www.cie.org.cy). Συμμετέχει σε προγράμματα συγχρηματοδότησης και στα προγράμματα δια βίου μάθησης.
 • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (http://greek.ari.gov.cy/). Συμμετέχει σε προγράμματα συγχρηματοδότησης που στοχεύουν στα μέτρα ΕΞΕ στη γεωργία και προώθηση της χρήσης τεχνολογιών ΑΠΕ στη γεωργία.
 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (http://www.eac.com.cy/). Ξεκίνησε να συμμετέχει σε ερευνητικά έργα από το 2004 που σχετίζονται κυρίως με θέματα δικτύου, αποθήκευσης και προώθησης ΑΠΕ.
 • Frederic Institute of Technology (http://www.fit.ac.cy/).
 • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου (http://www.eic.ac.cy).
 • Διαχειριστής συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Κύπρου (http://www.dsm.org.cy).
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Μετά από συλλογή πληροφοριών προέκυψαν στον ελληνικό χώρο ορισμένα παραδείγματα συνεργασιών των Φορέων με Ερευνητικούς Φορείς, όπως:
 • Δραστηριοποίηση των Δήμων Ρόδου και Χερσονήσου στην υλοποίηση των έργων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ-Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και την Προτυποποίηση των διαδικασιών υλοποίησης συναφών έργων αντίστοιχα.
 • Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετείχε ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο EFFECT: «Αναβάθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης των Προμηθειών του Δημοσίου για μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» μαζί με το ΚΑΠΕ, καθώς και το Δίκτυο Δάφνη.
 • Ο Δήμος Θήρας συνεργάζεται με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της Σαντορίνης για ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση, ψύξη, αφαλάτωση θαλασσινού νερού και χρήση για θερμά λουτρά – spa.
Στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου υλοποίησε πιλοτικό έργο αποθήκευσης ενέργειας παραγόμενης από υφιστάμενα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα. Η κυπριακή εταιρεία Aerotricity μαζί με τη γερμανική Autarsys GmbH εκτέλεσαν με επιτυχία, για λογαριασμό της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, μια νέα μελέτη, την πρώτη στο είδος της, και εγκατάσταση πιλοτικού έργου δύο φάσεων με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παραγόμενης από υφιστάμενα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του Προγράμματος Interreg MED κα υλοποιήθηκε σε γειτονιά της Νικοσίας το 2018. Επίσης η Κύπρος συνεργάζεται με την ΑΝΕΛ και το ΚΑΠΕ στα πλαίσια του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ για την χρήση ΑΧΕ σε επιδεικτικά κτίρια της Κύπρου.

Συνδέσου

Image