Κοινή Στρατηγική στην Ελλάδα & την Κύπρο

Εργαλεία για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας στα Δημόσια ΚτίριαΔιάγνωση του Περιβάλλοντος σε 16 ΦορείςΠαράμετροι για τους Στόχους 2030Υποστήριξη Αποφάσεων του Κάθε ΦορέαΧρήση της Εμπειρία για τον Κάθε Φορέα

Οι Βασικές Υποχρεώσεις

Ελλάδα

0
Ανακαίνιση του συνολικού εμβαδού
0
Έτη η ισχύς του ΠΕΑ
0
m2 ΠΕΑ για δημόσια κτίρια
0
m2 δεν απαιτείται Μελέτη
Image
0
m2 απαιτείται ΠΕΑ
0
Κατηγορίες στο ΠΕΑ
0
νέα κτίρια nZEB
0
νέα δημόσια κτίρια nZEB

Κύπρο

0
Μετρήσιμος Στόχος για Επιλεγμένα Κτίρια
0
m2 ΠΕΑ για δημόσια κτίρια
0
m2 δεν απαιτείται ΠΕΑ
0
Έτη ισχύς του ΠΕΑ
Image
0
νέα κτίρια nZEB
0
Κατηγορίες στο ΠΕΑ
0
νέα δημόσια κτίρια nZEB

Εργαλεία για τις Αποφάσεις σας

Σύνοψη Παραμέτρων για τους Στόχους 2030

Σύνοψη Παραμέτρων για τους Στόχους 2030


Στρατηγικός σχεδιασμός των δημοσιών φορέων της περιοχής → Πραγματικά παραδείγματα επιλεγμένων Φορέων
Διάγνωση του Περιβάλλοντος σε 16 Φορείς

Διάγνωση του Περιβάλλοντος σε 16 Φορείς


S.W.O.T. για την ΑΧΕ στα κτίρια μέχρι το 2030 → 16 Φορείς από Ελλάδα και Κύπρο
Υποστήριξη Αποφάσεων του Κάθε Φορέα

Υποστήριξη Αποφάσεων του Κάθε Φορέα


Στοχευμένη υποστήριξη του δημοσίου τομέα → Αποφάσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του καθε Φορέα
Χρήση της Εμπειρία για τον Κάθε Φορέα

Χρήση της Εμπειρία για τον Κάθε Φορέα


Για κάθε σχεδιαζόμενο έργο ΑΧΕ σε δημόσιο κτίριο → Χρήση "Εμπειρίας" από πραγματικά έργα στην περιοχή

Ανάλυση Παραμέτρων για τους Στόχους 2030

ΑΧΕ στα Δημόσια Κτίρια

Τα Συνολικά Χαρακτηριστικά των Έργων

ΑΧΕ σε Δημόσια Κτίρια

Πρότυπες εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και επεμβάσεις ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δημόσια κτίρια σε Ελλάδα και Κύπρο

Τα Επιμέρους Χαρακτηριστικά των Έργων

Μείωση Πρωτογενούς Ενέργειας κατά ~4868 ΜWh Ετησίως

play-button.svg

Κτίρια nZEBs

Η κυρίαρχη στρατηγική για τα κτίρια του μέλλοντος μας

Βάσει της κοινοτικής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ (άρθρο 2):
"Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας" είναι ένα κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση του οποίου η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας...

Αποτελέσματα της Πράξης STRATENERGY – Ελληνική Έκδοση

Με την επιμέλεια του Δικαιούχου – Δήμου ΚΩ και την συνεισφορά όλων των Δικαιούχων, δημιουργήθηκε στις 16 Απριλίου 2021 ένα βίντεο με τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα της Πράξης.

Results of the STRATENERGY Project - English Version

Municipality of KO developed a short video taking into consideration the contribution from the Partners. It was created on April 16, 2021 and aims at the presentation of STRATENERGY Project (scope, actions and results).